logo ruba logo ruba

Disclaimer

lijntje

Algemeen
Het onderstaande is van toepassing op de webpagina. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
Alle informatie op deze webpagina is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn.
ruba.be aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten
Het auteursrecht op deze website berust bij ruba.be of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan ruba.be. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door ruba.be.

lijntje